منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها رایگان

منابع ارشد - سوالات - کنکور ارشد - تست زنی ارشد و ...

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

معرفي رشته مهندسي فناوري اطلاعات

رشته مهندسي فناوري اطلاعات يكي از جديدترين رشته هاي دانشگاهي در ايران است. اين رشته در سال 81 مورد پذيرش وزارت علوم قرار گرفت و تا به حال در سال هاي تحصيلي 81-82 و 82-83 اين رشته ارائه شده است . برخي از مهمترين دانشگاه هايي كه اين رشته در آنها ارائه مي شود عبارتند از : صنعتي شريف, علم و صنعت, تربيت مدرس و پلي تكنيك.

كارشناسي ارشد اين رشته نيز از همان سال شروع به پذيرش دانشجو كرده است. در ادامه با توجه به آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد به معرفي دروس اين رشته مي پردازيم و ضرايب و گرايش هاي كارشناسي ارشد اين رشته را بررسي مي كنيم.

كارشناسي:

دروس اين مقطع بسيار شبيه به دروس رشته كامپيوتر است و تقريبا دروس اصلي آن با دروس گرايش نرم افزار مهندسي كامپيوتر يكسان است ولي دروس تخصصي و اختياري آن تقريبا به طور كامل با آن متفاوت است. مجموع واحد هايي كه دانشجو براي اخذ مدرك ليسانس بايد بگذراند 149 واحد است.

_ دروس پايه و عمومي :

مجموعا شامل 41 واحد است. 20 واحد عمومي و 21 واحد پايه. دروسي مانند رياضي ۱ , فيزيك۱ و ... جزو دروس پايه اين رشته است و دروس عمومي آن شبيه ساير رشته هاي دانشگاهي شامل دروسي مانند معارف, انقلاب, فارسي عمومي و... است.

_ دروس اصلي :

مجموعا شامل 62 واحد است و در كل تنها در چهار درس (شبكه هاي كامپيوتري 2 , اقتصاد مهندسي , آز شبكه و مباني الكترونيك ديجيتال ) يعني 10 واحد با دروس اصلي رشته مهندسي كامپيوتر فرق دارد. اسامي اين دروس و ضرايب آنها به قرار زير است:
ساختمان هاي گسسته                        3    
مباني كامپيوتر و برنامه سازي                4
زبان ماشين و برنامه نويسي سيستم     3
ساختمان داده                       3
مدار منطقي                         3
معماري                               3
برنامه سازي پيشرفته            3
سيستم عامل                      3
نظريه زبان و ماشين               3
پايگاه داده                            3
طراحي الگوريتم                    3         
مهندسي نرم افزار 1              3
مهندسي نرم افزار 2               3
شبكه هاي كامپيوتري 1           3
شبكه هاي كامپيوتري 2           3
مباني الكترونيك ديجيتال          3
هوش مصنوعي                      3
اقتصاد مهندسي                     3
آزمايشگاه شبكه                     1
آزمايشگاه پايگاه داده               1
ارايه مطالب                            2
زبان تخصصي                         2
آز سيستم عامل                    1       

_ دروس تخصصي : مجموعا شامل 31 واحد است كه بطور كامل با دروس تخصي رشته مهندسي كامپيوتر متفاوت است. اسامي اين دروس و ضرايب آنها به قرار زير است:
مباني فناوري اطلاعات
مهندسي فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيك
مديريت و كنترل پروژه فناوري اطلاعات
مهندسي فناوري اطلاعات 2
گرافيك كامپيوتري
اصول و مباني مديريت
مولتي مديا
پروژه فناوري اطلاعات
كارآموزي

_دروس اختياري :

دروس اختياري دروسي است كه دانشجو بايد از ميان آنها به دلخواه 5 درس يعني 15 واحد را انتخاب كند. از ميان اين دروس درس هايي ما نند" گرافيك و خبره "به دانشجويان رشته نرم افزار نيز ارائه مي شود. اسامي اين دروس و ضرايب آنها به قرار زير است.

مديريت نگهداري فناوري اطلاعات
تحقيق در عمليات
سيستم هاي خبره
مديريت رفتار سازماني
تعامل انسان و كامپيوتر
مباحث نو در فناوري اطلاعات
سيستم اطلاعات جغرافياييGIS
شبيه سازي كامپيوتري
طراحي و پياده سازي كتابخانه الكترونيك
بهينه سازي كاربردي
نرم افزارهاي توزيع شده
آموزش مجازي


كارشناسي ارشد :
اين مقطع شامل نيمسال تحصيلي است و در 32 واحد به دانجويان ارائه مي شود. پذيرش از رشته هاي مهندسي كامپيوتر, مهندسي الكترونيك و مهندسي صنايع نيز صورت مي گيرد.

_گرايش ها

1- تجارت الكترونيكي
2-سيستمهاي چند رسانه اي
3-مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
4-امنيت اطلاعات
5- شبكه هاي كامپيوتري
6- مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

_ضرايب دروس و مواد امتحاني :

1- زبان تخصصي، 2-دروس مشترك (شامل ساختمانهاي گسسته، ساختمانهاي داده ها، طراحي الگوريتم، مهندسي نرم افزار ، شبكه هاي كامپيوتري) 3- اصول و مباني مديريت، 4- اصول طراحي پايگاه داده ها، 5- هوش مصنوعي، 6- سيستمهاي عامل، 7- معماري كامپيوتر. ضرايب به ترتيب دروس عبارتند از:
1- تجارت الكترونيكي (1، 2، 1، 1، 1، 1و0) 2-سيستمهاي چند رسانه اي (1، 2، 1، 1، 1، 1 و0 )
3- مديريت سيستمهاي اطلاعاتي (1، 2، 2، 1، 1، 1 و0) 4 - امنيت اطلاعات (1، 2، 0، 1، 1، 1و 1)
5- شبكه هاي كامپيوتري (1، 2، 0، 1، 1، 1 و 1)6- ضرايب همانند گرايش تجارت الكترونيكي

_ دروس دوره ارشد :
الف- دانش زير بنائي (دروس اصلي پايه) 6 واحد
ب- دانش عمليات تخصصي (دروس اصلي تخصصي) 9 واحد
پ- دانش يك حوزه تخصصي (دروس اختياري) 9 واحد
ج- سمينار و روش تحقيق در فناوري اطلاعات 2 واحد
د- پروژه كارشناسي ارشد 6 واحد


_چند نكته:
با توجه به گرايشات مختلف دروس اصلي تخصصي در دو گرايش ( سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات ITS و تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ITC ) ارائه مي شود.

براي پذيرفته شدگاني كه رشته كارشناسي آنها IT نبوده است حداكثر شش واحد جبراني بصورت پيش نياز ارائه مي شود.

_ دروس اصلي ( مشترك )
مديريت و برنامه ريزي منابع اطلاعاتي                      ۳
مهندسي مجدد الكترونيكي فرايندهاي كسب و كار    ۳

_ دروس تخصصي ( ITC )
شبكه هاي كامييوتري و انتقال داده ها                    ۳
ارزيابي عملكرد سيستم هاي كامپيوتري                ۳          
سيستم هاي خبره و مهندسي دانش                   ۳


_ دروس تخصصي ( ITS)
واسط هاي تجارت الكترونيك                                ۳
بازاريابي استراتژيك بر روي اينترنت                       ۳
استراتژي تكنولوژي اطلاعات ۳
منبع www.farstec.com


+ نوشته شده در  شنبه هشتم تیر ۱۳۸۷ساعت 8:10  توسط محمدی  |